Student Council Body

The Student Council Body for the Academic Year 2018-2019 Primary Section is below                  

 The Student Council Body for the Academic Year 2018-2019 Secondary Section is below                                                                                                                                                                                                                                  

  Category    Secondary

   Section  

    2018-2019  

     Primary

     Section

    2018-2019

  Head Girl Heta Purohit
      Diya Sawant
Asst. Head Girl Renita Miranda
      Sayali Garkal
Catholic Leader Sian Braganza
     –
Red House Captain Purnima Majgaonkar
  1] Riya Ghosh 

  2] Ashlesha Palwe

Vice-Captain Sulagna Das
                 _
Blue House Captain Sakshi Kansara     1] Vaishnavi Kadam
    2] Bhakti Mandavkar
Vice-Captain Aastha Kamble
                 _
Green House Captain Niyati Mahadik
       1] Samiksha Patil
       2] Tanzila Mansuri
Vice-Captain Zeel Shah
                 _
Yellow House Captain Amruta Wankhede
       1] Aditi Yadav
       2] Jui Sakharkar
Vice-Captain Lisha Lokhande
                 _
   Prefects Academic Shreya Gosia &

Anjali Tiwari

                 _
  Sports Keya Parmar &

Namrata Patel

                 _
  Cultural Suchita Gawli &

Krinjal Vaishnav

                 _
  Health & Hygiene Tanisha Chaurasia &

Shrawni Kelaskar

                 _